ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย รัตนา ลักษณะจันทร์ ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-08-17 16:32:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1