ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ร่วมโครงการมทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ


ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ร่วมโครงการมทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กำหนดการ

เวลา  08.30 - 09.00 น.       บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลาง มทร.อีสาน

เวลา  09.00 - 10.00 น.       เคลื่อนขบวนผ้าป่าไปยังวัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา

เวลา  10.00 - 11.30  น.         ถวายผ้าป่า  ณ  วัดโตนด

 เวลา  11.30 - 12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 - 14.30  น.         กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาวัด

เวลา 14.30 - 15.00 น.         เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ

--------------------------------------------- 

หมายเหตุ :       1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แต่งกายชุดวัฒนธรรม ขึ้นรถ ณ ลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลาง มทร.อีสาน

 2.ผู้บริหาร  อาจารย์อาวุโส  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

 

 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-08-06 15:29:42