ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐


ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๖  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กำหนดการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-08-06 15:24:53
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1