ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของ บริษัท ชิปโป อาซาฮี โมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-08-03 10:27:44
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2