ข่าวบริการนักศึกษา » แจ้งนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ


แจ้งนักศึกษาใหม่ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561
 ที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ  ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ 
ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  
ณ อาคาร 35 ชั้น1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(นักศึกษาระดับปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-08-02 10:31:19