ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ/กรอ ภาคเรียนที่1/2561 รายใหม่


ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ/กรอ ภาคเรียนที่1/2561 รายใหม่ ที่ต้องเข้าสัมภาษณ์วันที่ 23-26 กค. 2561 ติดต่อสัมภาษณ์ที่คณะ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-07-20 14:35:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2