ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ขอเชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ระหว่างวันที่  ๒๕ - ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กำหนดการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-07-17 16:30:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1