ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

โดย รัตนา ลักษณะจันทร์ ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-07-05 12:11:07
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1