ข่าวบริการศิษย์เก่า » ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด


ตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-07-02 14:50:27
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2