ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์ เก่า มทร.อีสาน


    สมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน จะจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นี้ จึงขอเชิญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน โดยสามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561   และขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ร่วมประชุมใหญ่เพื่อลงคะแนเสียงเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมวทัญญู  ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-06-28 10:16:29
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1