ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการ ใบสมัคร-หลักเกณฑ์ เข้าร่วมการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561


องค์การนักศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กำหนดให้มีการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561?เวลา 07.00 - 11.30 น.
ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา
*******
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการอบรมและประสาทวิชาจากคณาจารย์
และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความ กตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์

กำหนดการ
ใบสมัคร-หลักเกณฑ์-เข้าร่วมการจัดพานฯโดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-28 09:48:37
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3