ข่าวบริการนักศึกษา » แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561


แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม 
ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สามารถส่งเอกสารฯได้ 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ณ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2353 
ดาวน์โหลด

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-26 10:26:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1