ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-25 16:04:08
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3