ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
*** นักศึกษาควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***
สถานะต่างๆของนักศึกษา คลิกอ่าน เพื่อทำความเข้าใจ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)                                                        
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!)
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!)
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!)

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-22 20:28:21