ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561
(TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน


(สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา)
ประกาศรายชื่อ โปรดคลิกที่นี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735, 2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-06-14 11:48:56