ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) ฉบับที่ 2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561
(TCAS) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (3.5) ฉบับที่ 2


(ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)

ประกาศรายชื่อ โปรดคลิกที่นี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735, 2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-06-13 18:18:37