ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)


ประกาศรายชื่อ โปรดคลิกที่นี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735, 2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-06-13 00:29:03