ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ของ บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด


รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-06-12 15:04:27
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1