ข่าวประกวดราคา » ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการกิจการของรัฐ โครงการ ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการกิจการของรัฐ โครงการ ติดตั้ง และบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop) เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-06-11 09:51:29
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2