ข่าวประกวดราคา » ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการกิจการของรัฐ โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง)


ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการกิจการของรัฐ โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง)

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-06-11 09:50:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2