ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (กำหนดสอบวันที่ 11 มิ.ย. 2561)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561
(TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2561)
ประกาศรายชื่อ โปรดคลิกที่นี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735, 2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-06-08 22:11:16