ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
*** กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ***
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก !!!)
2. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (คลิก !!!)
3. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก !!!)
4. คณะบริหารธุรกิจ (คลิก !!!)
5. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (คลิก !!!)
?หมายเหตุ
ข้อที่ 1สถานะต่างๆของนักศึกษา แบ่งกลุ่มดังนี้ (นักศึกษาในกลุ่มที่ 1 2 3 ให้ทำการลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ต้องชำระค่าหอพัก)
   กลุ่มที่ 1 "ติดต่อหอพัก" (ยังไม่ต้องชำระค่าหอพัก ) ให้ตรวจสอบผลการพิจารณา และวิธีการดำเนินการต่างๆ วันที่ 22 มิถุนายน 2561  ผ่านแฟนเพจ
   กลุ่มที่ 2 "รอพิจารณา" (ยังไม่ต้องชำระค่าหอพัก ) ให้ตรวจสอบผลการพิจารณา และวิธีการดำเนินการต่างๆ วันที่ 22  มิถุนายน 2561 ผ่านแฟนเพจ
   กลุ่มที่ 3 "อนุมัติคำร้อง" (ยังไม่ต้องชำระค่าหอพัก ) ให้นำใบแจ้งชำระเงินมาติดต่อที่สำนักงานหอพัก วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 -14.00 น. เพื่อตัดค่าหอพักออกจากระบบ
    กลุ่มที่ 4 นักศึกษาที่ได้ห้องพักแล้ว ตัวอย่าง 2523/5,1225/2 นักศึกษาที่ได้ห้องพักแล้ว ให้ชำระเงินค่าหอพัก ผ่านธนาคารไทย ภายในวันที่ 18-24 มิถุนายน 2561 ค่าหอพัก 6,900 บาท
ตัวอย่างการดูเลขห้องพัก
   ชั้น 2-7 เป็นห้องพัดลม ตัวอย่าง เช่น 1534/2  หมายถึง 1 = หอหญิง , 5 = ชั้นที่5 , 34 = ห้องที่ 34 , /2 = เตียงที่ 2
   ชั้น 8 เป็นห้องปรับอากาศ ตัวอย่าง  เช่น 2836/1 หมายถึง 2 = หอชาย , 8 = ชั้นที่8, 36 = ห้องที่ 36 , /1 = เตียงที่ 1
ให้นักศึกษารายงานตัวตามวันเวลาที่หอพัก
   13 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
   14 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
   15 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-06-08 13:27:50