ข่าวบริการศิษย์เก่า » ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน


รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน  โทร.  0 4423 3000 ต่อ 2361

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-06-07 15:16:29
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2