ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดย นิภาดา ซึมกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-06-05 16:21:11
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2