ข่าวประกวดราคา » ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ 2 แถว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ 2 แถว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย นิภาดา ซึมกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-05-23 17:06:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4