ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรับสมัคร นศท. ประจำปีการศึกษา 2561
   มทร.อีสาน แผนกงานวิชาทหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5  ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 
ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561  
ณ แผนกงานวิชาทหาร ชั้น 2 ตึกกองพัฒนานักศึกษา  โดยส่งหลักฐานและกรอกใบสมัครใน รด 2 ให้เรียบร้อย ที่แผนกงานฯ  และนักศึกษาต้องไปรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 8-9 ส.ค. 61  (ชุด นศท. แบบใหม่ หลักฐานใบสมัคร ผกท. มทร.จะนำไปส่งในวันที่ 9 ส.ค.2561)

   ปล. แผนกงานฯ จะต้องกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม นรด. ให้เสร็จก่อนวันรายงานตัวอย่างน้อย 1 สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกงานวิชาทหาร
ไฟล์แนบ 
 1 หลักฐานประกอบการรับสมัครของแต่ละชั้นปี 
 2.แบบรายงานตัว รด.2 
   เข้าชม มทบ 21 
http://www.rtckorat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=30

 ประกาศ  โดย ผกท. สุรเชษฐ์  ซ้อนกลิ่น 0872542498

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2018-05-22 17:10:00
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2