ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอเชิญเสนอรายชื่อและแนบประวัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่


           สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์กร และบุคคล  ผู้สนใจ   เสนอรายชื่อและแนบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561  ซึ่งมีประเภทการคัดเลือก 6 ประเภท ได้แก่
          1. ประเภท นักเรียน นักศึกษา
          2. ประเภท นักกีฬา 
          3. ประเภท  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
          4. ประเภท  นักร้อง นักแสดง ศิลปิน
          5. ประเภท  สื่อมวลชน 
          6. ประเภท  ประชาชนทั่วไป
          โดยสามารถส่งเอกสารและข้อมูลเพื่อรับการพิจารณา มายัง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561  รายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2018-05-16 14:46:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2