ข่าวการศึกษา » ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (ฉบับที่ 2)


(เป็นผู้ที่เคยสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มี.ค. 2561 และวันที่ 4 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ประสงค์เรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ เพิ่มเติม)


*กลุ่มผู้สมัครระดับ ปวช. ต่อ 4 ปี, ปวส. ต่อ เทียบโอน/ต่อเนื่อง และ ม.6 ต่อ ปวส.ประกาศรายชื่อ โปรดคลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
044233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-05-08 16:24:18