ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด??

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2018-05-04 16:44:38
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1