ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน?

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา?

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี? ?

ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 2)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-04-09 16:39:09