ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


รายละเอียดดดังเอกสารแนบ

โดย รัตนา ลักษณะจันทร์ ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2018-04-03 13:59:29
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1