ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) 1/2 ระดับปริญญาตรี


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง?รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) 1/2 ระดับปริญญาตรี

(ดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ. เมื่อวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735
หรือเบอร์ภายใน 063-5821603

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-04-03 09:46:19