ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน และรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ ของ กลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น


ขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ เข้าสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ ของกลุ่มบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๒ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2018-03-27 09:37:32
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1