ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพิธีมอบประกาศนียบัต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมตะโกราย ๑ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น ๓ (อาคาร ๓๕ )

โดย ศุภสิทธิ์ สมศรีใส ,โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ลงประกาศ 2018-03-14 09:58:00
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2