ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560


องค์กรนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน 
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน 
*************
รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 ? 17.00 น. 
ณ ห้องตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคาร 35 มทร.อีสาน 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-03-12 14:45:38
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1