ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ ร่าง TOR โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.อีสาน


ขอเชิญร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ ร่าง TOR โครงการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง) ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย นางจิราภรณ์ สายเชื้อ ,ประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2018-03-09 17:20:04
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1