ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ ร่าง TOR โครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop)


ขอเชิญร่วมวิจารณ์และเสนอแนะ ร่าง TOR?โครงการติดตั้งและบริหารจัดการระบบพลังงานทางเลือก (Solar Rooftop)?เพื่อทดแทนการใช้งานพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย นางจิราภรณ์ สายเชื้อ ,ประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2018-03-09 16:35:43
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1