ข่าวประกวดราคา » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

โดย ชนิดาภา ขันตี ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-03-07 18:56:57
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1