ราคากลาง » ราคากลาง จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน


ราคากลาง จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน

โดย นิภาดา ซึมกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-02-14 09:11:33
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1