ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้


การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

วันแข่งขัน

          28  กุมภาพันธ์  2561   เวลา 09.00 น. ? 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.อีสาน

กติการแข่งขัน

-          ทีมผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวัสดุเหลือใช้  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการประดิษฐ์

เช่น  กรรไกร  กาว ลวดเย็บกระดาษ  มาด้วย  (วัสดุเหลือใช้ที่เตรียมมาควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

-          ห้ามประกอบ ตัด หรือตกแต่งสิ่งประดิษฐ์มาจากบ้าน  ต้องนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์

ในวันที่แข่งขันเท่านั้น

-          มีเวลาในการประดิษฐ์ 2 ชั่วโมง และให้นำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ต่อคณะกรรมการ

-          ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นเข้าร่วมประกวด หาก

กรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที

-          การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ           

1.       หากทีมใดทำสิ่งประดิษฐ์มาจากบ้าน โดยไม่ได้มาประดิษฐ์ในวันแข่งขันจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

2.       สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

3.       นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันไม่เกินทีมละ 3 คน  โดยลงชื่อเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 07.30 น. ? 08.30 น.  ณ โรงอาหาร มทร.อีสาน

เกณฑ์การตัดสิน

-          สวยงาม

-          ความคิดสร้างสรรค์

-          ใช้งานได้จริง

-          ประดิษฐ์เสร็จทันเวลา

รางวัลในการประกวด

-          ชนะเลิศ                                           2,000  บาท

-          รองชนะเลิศอันดับ 1                            1,500  บาท

-          รองชนะเลิศอันดับ 2                            1,000  บาท

-          รางวัลชมเชย  จำนวน 5 ทีม   ทีมละ            500  บาท 

-          ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน  

                                                     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

    โทร. 0-4423-3000 ต่อ 2370

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2018-02-12 15:03:49
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3