ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดฝึกควบคุมพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดฝึกควบคุมพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )  

โดย นิภาดา ซึมกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-01-12 12:43:32
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1