ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำน


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2018-01-11 17:46:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1