ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2560


ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2560

 

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ากองประจำการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง ดังนี้
1. นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารในอ.เมือง จ.นครราชสีมา >> ไฟล์แนบที่ 1
2. นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารในต่างอำเภอ จ.นครราชสีมา >> ไฟล์แนบที่ 2
3. นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารในต่างจังหวัด >> ไฟล์แนบที่ 3

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิผ่อนผันฯ ต้องไปแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ ตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ แบบสด.35 ทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
(สิทธิการผ่อนผันของนักศึกษาจะมีระยะเวลาจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย)
หากนักศึกษาไม่ไปแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 27 มีความผิดตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

โดย วัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ,แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา โทร.044-233000 ต่อ 2353 วันที่ลงประกาศ 2018-01-10 10:16:05
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3