ข่าวประชาสัมพันธ์ » การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1/2


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน?

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา?

ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561?

(Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ 1/2


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-01-09 10:03:38