ข่าวประชาสัมพันธ์ » การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี   

ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2018-01-04 16:18:26