ข่าวบริการนักศึกษา » กำหนดวันฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 - 5 ของ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดช่วงวันฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2560

  ถึง นศท.มทร.อีสานทุกนาย กำหนดวันฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 คือ
  
   ชั้นปีที่ 3 ชาย และ หญิง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มค. 61 รวม 5 วัน  สถานที่ทําการฝึกคือ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.2 ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 

  ให้ นศท.ไปรับใบขอเวลาเรียนได้ที่ ห้องแผนกงานวิชาทหาร (ตึก กพศ ชั้น 2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์ฝึก ผ้าพันคอ เสื้อ สมุด 200 บาท มีรถ มทร.ไปส่ง 8.30 น. และรับกลับ)

   ชั้นปีที่ 4-5 ชายเข้ารับการฝีกภาคสนามพร้อมกัน ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี?
ผลัดที่ 1 วันที่ 14-20 มค.61  รวม 7 วัน 
   ชั้นปีที่ 4 หญิง ผลัดที่ 6 วันพุธที่ 7-10 กพ.61 รวม 4 วัน (ว 6 กพ.รายงานตัว) 
   ชั้นปีที่ 5 หญิง ผลัดที่ 2 วันที่ 
29 มค.ถึงวันที่ 1 กพ. 61 รวม 4 วัน (ว 28 รายงานตัว)
        ให้ นศท.ทุกชั้นปี รายงานตัวที่สถานีรถไฟนครราชสีมา เวลา 19.00 น. 
ขอให้ นศท.ไปรับใบขอเวลาเรียนได้ที่ ห้องแผนกงานวิชาทหาร (ตึก กพศ ชั้น 2)
ก่อนเดินทาง 

มีไฟล์แนบ จาก มทบ.21
สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น 087-2542498

โดย นายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น ,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ surachade@rmuti.ac.th วันที่ลงประกาศ 2018-01-04 11:11:36
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2