ราคากลาง » ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ


ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2017-12-06 16:36:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1