ข่าวการศึกษา » กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


กำหนดการถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกเป็น ระดับ ถ (w) ลงในใบแสดงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2560

โดย นางสาวฐาณิญา ทองประสาร ,งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ลงประกาศ 2017-12-04 10:54:03