ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี   

ประจำปีการศึกษา 2561 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-233000 ต่อ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2017-12-01 17:38:15