ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต


แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ   งานบริการ สวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย  กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามทร.อีสาน ร่วมบริจาคโลหิต  (ครั้งที่ 1)    ในวันพุธที่  6  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. - 11.30 น. ณ โถงริมน้ำ อาคาร 19  อาคารสำนักงานอธิการบดี   โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

               

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2017-11-14 09:34:30
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1